Галолит GALLOLYT –

Новата алтернатива в лечението и профилактиката

на Жлъчно-каменната болест

Галолит®/Gallolyt® e новата алтернатива в лечението и профилактиката на ЖКБ (Жлъчно-каменната болест - холелитиазата), заемаща все по-голям процент от възрастното и младото население в днешно време. 
По отношение на холелитиазата няма въведено подходящо безопасно консервативно лечение. Приложението на урсодезоксихолева киселина (за разтваряне на камъни в жлъчката) и или комбинацията й със статини (за намаляване на холестеролните нива) нямат ефект, променят pH на средата. Лечението е скъпо, продължително, с много нисък % на успеваемост.
Билково лечение (масово напоследък) не е безопасна алтернатива – лекарите предупреждават, че води до допълнително усложнение на проблема и често до необходимост от спешна хирургична намеса. 
Поради този нисък процент на успеваемост на посочената по-горе медикаментозна терапия, златен стандарт отдавна в света, а вече и в България е лапароскопската холецистектомия - пълно отстраняване на жлъчния мехур и другите оперативни интервенции. Това обаче води по-късно до усложнения в черния дроб и цялата ХПБ (Хепатобилиарна система). А никой не иска това.
Напоследък се набляга на оперативно и ендоскопско лечение на холелитиазата по разбираеми причини, които не са в интерес на пациента.

Галолит®капки/Gallolyt®drops e новата безопасна и безвередна алтернатива в консервативното лечение на холелитиазата. 

Галолит®/Gallolyt® е безвреден продукт с 40 год. клиничен опит и нова съвременна формула.
Галолит®/Gallolyt® е съвместим и в помощ на пред и след оперативното лечение и ендоскопската хирургия, профилактиката и постoперативна профилактика заболяването. 
Галолит®/Gallolyt® намалява рецидивите и усложненията от оперативното лечение за ХБС (Хепатобилиарната система).
Галолит®/Gallolyt® има изцяло нов механизъм на действие. 
Галолит®/Gallolyt® разтваря жлъчните камъни. Безвреден е за организма. Може да се използва при деца, диабетно болни, болни със ССЗ (сърдечно-съдови заболявания), свързва с увеличената пикочна киселина в организма в резулат на приемането на лекарства за ССЗ, бета блокери и др. и нормализира показателите. Може да се използва продължително време.
Намалява възпалението. Увеличава вискозитета на жлъчния сок, възстановява колоидното равновесие на жлъчния сок.

Холелитиаза - доказан брой на населението с холелитиаза в национаен и световен мащаб – 20 %. Данните не са точни, т.к. в 70 % от случаите се открива случайно. Според нашите проучвания, всеки 2-4 човек страда от камъни в жлъчката или измениения в показателите на жлъчния сок, в резултат на анденимията, стреса, начина на живот, храненето, обмяната на веществата, хормонални нарушения, унаследени заболявания и др., но не знае това.
В помощ на ранното диагностициране: повишени серумни нива на билирубин, GOT, GPT, GGT, алкална фосфатаза и др.
За 1 курс на лечение са необходими 3 опаовки Галолит, достатъчни за 3 месеца.

Gallolyt and the Billiary Tree of Life

GALLOLYT - New Alternative in Treatment and Prevention of Gallstone Disease - (Cholelithiasis)

Cholelithiasis is among the most significant social diseases of our time - it affects 20% of the adult population. Alarmingly, the cases among the young and growing generation are becoming more and more frequent.

GALLOLYT is an innovative product, based on a scientifically proven patented combination of esters of higher fatty unsaturated acids, intended for colloidal stability of the bile and for natural improvement of the body with bile disorders. 

The composition of GALLOLYT has a beneficial effect on the bile and bile ducts and prevents the formation and growth of gallstones.

GALLOLYT can be used with the three groups of gallstones: 
•	Cholesterol gallstones - single, smooth with larger sizes;
•	Bilirubin gallstones - a large number, with different sizes and a layered structure;
•	Mixed - composed of cholesterol, bilirubin and calcium salts.

The formation of gallstones in the body is due to an impaired colloidal stability of the bile juice, as a result of: 
•	Disturbed colloid balance, characterized by reduced colloid activity; 
•	Increased content of triglycerides from saturated fatty acids; 
•	Reduced content of bile acids; 
•	Increased cholesterol and bilirubin content.

These changes cause a violation of some physico-chemical indicators of the bile juice:
•	The surface tension of the bile juice increases above the normal values (59.1×10-3N/m); 
•	The acidity (pH) of the bile juice increases above pH - 7.1; 
•	The specified changes in the composition and properties of the bile juice creates conditions for lipoprotein complexes’ formation, which is the basis for the formation of gallstones and sediments.

GALLOLYT has a beneficial effect on the body: 
•	Reduces the increased surface tension of the bile juice to normal values; 
•	Increases the content of unsaturated fatty acids, thereby increasing the colloidal activity of bile juice; 
•	Lowers the increased acidity of bile juice in the direction of its neutralization to pH - 7.0;

With its specified mechanism of action, GALLOLYT prevents growth of existing and formation of new gallstones. 

GALLOLYT has a positive effect in cases of inappropriate diet, nutritional overload of the body, stress, hormonal imbalance, impaired metabolism.

Recommended daily usage of GALLOLYT with:
•	Proven gallstones, up to 20 mm in size;
•	Chronic/calculous cholecystitis;
•	"Folded gallbladder";
•	With and without gallstones diabetes;
•	Hypertension;
•	Cardiovascular Diseases (CVD);
•	Before and after surgery.

Consultation with a medical doctor and careful application is necessary and needed in cases of:
•	Acute inflammatory process of the gallbladder (acute cholecystitis);
•	Calculi in the bile ducts;
•	Diseases of the pancreas.

Recommended daily dose:
•	In the presence of gallstones and sediments: 40 drops (2 ml)/day: 1 ml (20 drops) dissolved in 1/2 glass of water (100 ml), ½ to 1 hour before meals, on an empty stomach, 2 times a day (morning and evening);
•	Prevention: To prevent the formation of new gallstones: 20 drops (1 ml/day): 1 ml (20 drops) dissolved in 1/2 glass of water (100 ml), ½ to 1 hour before meals, on an empty stomach, 1 time a day (morning or evening); 

GALLOLYT drops can be taken for a long period. It is desirable that the reception last several months.

GALLOLYT has no side effects and is safe for the body.

GALLOLYT drops is a nutritional supplement for adults and children over 3 years of age. 

A doctor's consultation is recommended for usage by pregnant and lactating women. 

Shelf life after opening of the package: 3 months. 

Produced by:
Avimed Ltd, Sofia, Bulgaria 
www.gallolyt.website

Products of the same author:

RENALYT - TREATMENT AND PREVENTION OF NEPHROLITHIASIS - KIDNEY STONE DISEASE

PODAGROL - TREATMENT AND PREVENTION OF GOUT AND GOUT CONDITIONS ГАЛОЛИТ капки 
GALLOLYT oral drops
Хранителна добавка
 - ГРИЖА ЗА ЖЛЪЧКАТА И БИЛИАРНАТА СИСТЕМА

Уникален лекарствен продукт/хранителна добавка на основата на иновативна комбинация от естери на ВМНК за лечение и профилактика на жлъчно-каменна болест.
Действието му се основава на специфично литолитично влияние/въздействие върху генезата на жлъчните конкременти.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: ЗА ЖЛЪЧЕН КОЛОИДЕН СТАБИЛИТЕТ
ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА ЗА ВЪЗРАСТНИ И ДЕЦА НАД 3 Г., ПОДХОДЯЩА ЗА ДИАБЕТИЦИ

ГАЛОЛИТ®/GALLOLYT® благоприятства нормалните физиологични функции на жлъчката и жлъчните пътища.
Възпрепятства образуването и утаяването на жлъчни конкременти и утайки.
Спомага за възстановяване нормалните физиологични функции на жлъчката, жлъчните пътища и жлъчните сокове.

Препаратът ГАЛОЛИТ®/GALLOLYT® има доказан литолитичен ефект върху жлъчния сок и конкременти и подобрява нарушения стабилитет и колоидоитет на жлъчния сок, подобрява пречистването и обмяната на жлъчните сокове, с което подобрява работата и натовареността на черния дроб. Способства за нормалното функциониране на цялата билиарна система.

ПРЕПОРЪЧВА СЕ ПРИ:
•	Намалено съдържание на жлъчни киселини;
•	Увеличено съдържание на неутрални мазнини, холестерол и билирубин; повишено съдържание на холестерол в жлъчния секрет;
•	Недостиг на Витамин А и повишено съдържание на Витамин В2 в жлъчката;
•	Повишено интраабдоминално налягане на коремната кухина;
•	Нарушено колоидно равновесие (повишено повърхностно напрежение) на жлъчката;
•	Повишено съдържание на триглицериди и намалено съдържание на висшите мастни ненаситени киселини;
•	Фамилна обремененост.
•	Неправилно хранене: адинамия, стрес, нарушена обмяна на веществата, хормонални нарушения;
•	При промени във важни физико-химични показатели на жлъчния сок: нарушено колоидно равновесие, повишена киселинност, повишено повърхностно напрежение - водещи до образуване на липопротеинови комплекси, формиращи ядрата на жлъчните конкременти;
•	При всички видове жлъчни камъни - холестеролови, билирубин-калциеви и смесени находки;
•	При холестаза на жлъчния мехур - зърнести/полипозни образувания по слизестата обвивка на жлъчния мехур;
•	Асимптоматична форма на холелитиаза (случайни находки);
•	Симптоматична форма на холелитиаза - характерни болкови кризи;
•	Доказани жлъчни конкременти с ехографски и рентгенови изследвания;
•	Пациенти с жлъчни конкременти с размери до 20 мм;
•	Пациенти с хроничен/калкулозен холецистит;   
•	Пациенти с диагноза “прегънат жлъчен мехур” с и без жлъчни конкременти; 
•	Пациенти с диабет, хипертония, ССЗ, придружаващи жлъчно каменна болест;
•	Преди и след хирургична интервенция.

ГАЛОЛИТ®/GALLOLYT® се прилага внимателно при: остър възпалителен процес на жлъчните канали и жлъчния мехур; при жлъчни камъни в жлъчните канали; при жлъчни камъни с големи размери; при цялостно изпълнен с камъни жлъчен мехур, при интактна, непропускаща жлъчка.

СИМПТОМИ:
Тежест в областта на жлъчния мехур;
Диспептични оплаквания - гадене, повръщане,
Болков синдром с типично излъчване към дясното рамо;
Температура, Реакция при натиск, Болезненост в областта на жлъчния мехур.

Жлъчните конкременти са три групи по химичен състав: 
-	Холестеролови - единични, гладки с по-големи размери;
-	Билирубинови - голям брой, с различни размери и слоеста структура;
-	Смесени - от холестерол, билирубин и калциеви соли.

Образуването на жлъчните конкременти се дължи на нарушената колоидна стабилност на жлъчния сок, в следствие на:
-	нарушено колоидно равновесие, сързано с намалена колоидна активност;
-	повишено съдържание на триглицериди от наситени мастни киселини;
-	намалено съдържание на жлъчни киселини;
-	увеличено съдържание на холестерол и билирубин.
Тези изменения предизвикват нарушение на някои физико-химични показатели на жлъчния сок, а именно:
-	повръхностното напрежение на жлъчния сок се повишава над нормалната стойност (59,1x10-3N/m);
-	киселинността (рН) на жлъчния сок се повишава над рН - 7,1;

Посочените изменения в състава и свойствата на жлъчния сок създават условия за образуване на липопротеинови комплекси, които са основа за генезата/образуването на жлъчните конкременти.

ГАЛОЛИТ/GALLOLYT влияе върху механизма на генезата/образуването на жлъчните конкременти като:
-	намалява повишеното повръхностно напрежение на жлъчния сок до нормални стойности;
-	повишава съдържанието на ненаситените мастни киселини, с което съответно се повишава колоидната активност на жлъчния сок;
-	снижава (понижава) киселиността на жлъчния сок в посока на неутрализиране до (рН около 7,0);   

С посочения механизъм на действие ГАЛОЛИТ/GALLOLYT спира нарастването на налични жлъчни конкременти, както и образуването на нови жлъчни конкременти чрез утаяване и нуклеиране на холестероловите и билирубинови кристали.

ГАЛОЛИТ/GALLOLYT може да се приема и като профилактичен продукт, както и в периоди, когато има наличие или предпоставки за хранително претоварване на организма. 

ГАЛОЛИТ/GALLOLYT капки се препоръчва при:
-	пациенти с жлъчни конкременти с размери до 20 мм;
-	пациенти с хроничен/калкулозен холецистит;   
-	пациенти с диагноза “прегънат жлъчен мехур” с и без жлъчни конкременти; 
-	пациенти с диабет, хипертония, ССЗ, придружаващи жлъчно каменна болест;

ГАЛОЛИТ/GALLOLYT внимателно се прилага при:
-	остър възпалителен процес на жлъчния мехур (остър холецистит);
-	конкременти в жлъчните канали;
-	заболявания на панкреаса. 

Съдържание и дневна доза на ГАЛОЛИТ капки/GALLOLYT oral drops:
Естери на висши мастни ненаситени киселини: 	20 капки (1 ml)  - 42 mg
						40 капки (2 ml) – 84 mg

Препоръчителна дневна доза:
-	За лечение: 40 капки (2 ml)/дневно): по 1 ml (20 капки), разтворени в 1/2 чаша вода (100 ml), ½ до 1 час преди хранене, на гладно,  2 пъти дневно (сутрин и вечер);

-	За профилактика: 20 капки (1 ml/дневно): по 1 ml (20 капки), разтворени в 1/2 чаша вода (100 ml), ½ до 1 час преди хранене, на гладно,  1 пъти дневно (сутрин или вечер);

ГАЛОЛИТ/GALLOLYT е безопасен продукт, може да бъде приеман продължително време.
Да не се използва като заместител на разннобразното хранене.
Съхранение: при температура от 5-25°С, далеч от пряка слънчева светлина, на недостъпно за деца място.

ГАЛОЛИТ/GALLOLYT капки е хранителна добавка за възрастни и деца над 3 години.
За прием от бременни и кърмещи жени е желателна консултация с лекар.
Срок на годност след отваряне на опаковката: 3 месеца.

Авимед ЕООД, София, България
www.gallolyt.website
avimed.ltd@yahoo.com

Жлъчка – Грижа за жлъчката – Галолит

ЦЕНА НА 1 ОПАКОВКА ГАЛОЛИТ- КАПКИ – 30 лв.

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ: + 359/ 895 800 840 – Виктория Василева

ПРОИЗВОДИТЕЛ: АВИМЕД ЕООД – гр. София

Начин на доставка: безплатно – за района на гр. София

С ЕКОНТ и Спиди – за странатаще получите продукта на следващия работен ден, след Вашата заявка, на посочен от Вас адрес за доставка, офис на Еконт или Speedy, с наложен платеж или по друг удобен за Вас начин. За получаването, ще бъдете уведомени с SMS на посоченият от Вас телефонен номер.

За тримесечно лечение, пълно изчистване на жлъчните камъни и възстановяване на жлъчката, са необходими около 3 опаковки Галолит – капки.

Галолит може да бъде приеман и с профилактична цел.

Можете да проследявате положителното действие на Галолит по време на Вашето лечение с ехографски и лабораторни изследвания.

При желание за връщане на неразопакован продукт, сумите Ви ще бъдат възстановени.

N.B.: На Вашето внимание! Gallolyt-drops/Галолит-капки не се разпространява в екстемпорална форма! Всеки продукт Галолит-капки се предлага в оригинална опаковка, с оригинален етикет и консистенция! В случай на съмнение, моля позвънете на указаният телефон на производителя: 0895/800 840

Благодарим за проявеният интерес към Галолит!

Други продукти от същия производител:

Реналит/Renalyt – лечение и профилактика на бъбречно-каменна болест (нефролитиаза)

Подагрол/Podagrol – лечение и профилактика на подагра и подагрични ставни пристъпи

Цени: Реналит/Подагрол – капки – 30 лева.

Бъдете здрави!

Бъбречни камъни – Бъбречна криза – Проф. Д-р Мария Иванова д.м.н. – РЕНАЛИТ
Проф. Д-р Мария Иванова д.м.н., спец. клинична и медицинска химия, създателят на Подагрол/Podagrol – пояснява какво представлява подаграта като заболяване, какви са неговите симптоми и как се лекува успешно.
Грешка е при липса на болка и други оплаквания при подагра и висока пикочна киселина да не се предприемат никакви мерки, предупреди един от най-уважаваните през последните десетилетия специалисти в България по клинична и медицинска химия проф. Мария Иванова. Според нея е изключително важно лечението да се провежда постоянно, а решение има. Какво е то, вижте в увлекателната презентация.
Д-р Иван Георгиев : РЕНАЛИТ/RENALYT – Приблизително 50% от случаите се стига до съчетание на уроинфекция и камъни в бъбреците. Наличието на уроинфекция не означава задължително, че ще се образуват камъни в отделителната система. Когато обаче възпалителният процес продължи по-дълго, не се обърне внимание и пациентът не потърси помощ, в резултат на самото възпаление може да се формира ядрото на конкремента, което впоследствие се надгражда и расте във времето и той с изненада може да установи, че има камък.